REACH

REACH is een EU-regeling en staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Het regelt de productie en het gebruik van chemische substanties, alsmede de mogelijke impact op zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Iedere gebruiker of producent van chemicaliën boven bepaalde hoeveelheden is verplicht deze chemicaliën te registreren en te onderzoeken wat de risico’s van deze chemicaliën zijn alsmede hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Niacet b.v., als producent van organische zouten (“chemicaliën”), heeft de volgende producten geregistreerd voor REACH:

ProductReach Registratie nummer
Ammonium Acetate01-2119828440-45
Calcium Acetate01-2119987569-11-0001
Potassium Acetate01-2119486975-16
Sodium Acetate (anhydrous and tri-hydrate)01-2119485123-42
Sodium Diacetate01-2119560593-35
Magnesium Acetate01-2119991992-18-0000
Zinc Acetatezal voor Juni 2018 worden geregistreerd

Alle overige producten van Niacet b.v. in Tiel (Nederland) zijn vrijgesteld van registratie omdat ze zijn goedgekeurd als ingrediënten voor levensmiddelen en dusdanig worden gebruikt.