Milieu en Veiligheid maart 6, 2020

Milieu en Veiligheid

Milieu-, Gezondheid- en Veiligheidsbeleid

Een Commitment aan Responsible Care

Niacet zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en industrie eisen, zonder schade aan de gezondheid of het milieu gedurende de levenscyclus van de producten. Niacet zal zijn milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties controleren, openlijk communiceren aan belanghebbenden en continu streven naar verbetering van deze prestaties. We zullen de principes van het Responsible Care Management System toepassen en zorg dragen voor de veiligheid van de fabriek, met voldoende aandacht voor de zorgen van de gemeenschap.


Tiel OHSAS 18001

NF RCMS responsible care cert