Doelstelling

  • Het behouden en ontwikkelen van een winstgeven en groeiend bedrijf.
  • Het bieden van werk- en financiële zekerheid voor alle medewerkers.

Producten & Services

  • Een marktleider zijn en het ontwikkelen van een superieure kostenstructuur in alle producten die we produceren.

Personeel

  • Het ontwikkelen en behouden van een superieur personeelsbestand door zorgvuldige selectie en training.
  • Het zorgdragen voor veilige werkomstandigheden door opleidingen en verbeterde voorzieningen.
  • Het zorgdragen voor een systeem waarbij alle werknemers delen in de groei en de welvaart van de onderneming, en trots zijn op zowel hun persoonlijke bijdrage als op de bedrijfsresultaten.

Lokale betrokkenheid

  • Een goede burger zijn en bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap.