REACH

REACH

REACH is een EU-regeling en staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Het regelt de productie en het gebruik van chemische substanties, alsmede de mogelijke impact op zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Iedere gebruiker of producent van chemicaliën boven bepaalde hoeveelheden is verplicht deze chemicaliën te registreren en te onderzoeken wat de risico’s van deze chemicaliën zijn alsmede hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Niacet b.v., als producent van organische zouten (“chemicaliën”), heeft de volgende producten geregistreerd voor REACH:

Product Reach Registratie nummer
Ammonium Acetate 01-2119828440-45
Calcium Acetate 01-2119987569-11-0001
Potassium Acetate 01-2119486975-16
Sodium Acetate (anhydrous and tri-hydrate) 01-2119485123-42
Sodium Diacetate 01-2119560593-35
Magnesium Acetate 01-2119991992-18-0000
Zinc Acetate zal voor Juni 2018 worden geregistreerd

Alle overige producten van Niacet b.v. in Tiel (Nederland) zijn vrijgesteld van registratie omdat ze zijn goedgekeurd als ingrediënten voor levensmiddelen en dusdanig worden gebruikt.